Twits du Jour (Apr 7)

Apr 8, 2018
<1 min read

My desultory tweets for April 7, 2018

Read more →

Twits du Jour (Jul 2)

Jul 3, 2017
<1 min read

My wandering tweets for July 2, 2017

Read more →

Twits du Jour (Mar 20)

Mar 21, 2016
<1 min read

My incoherent tweets for March 20, 2016

Read more →

Twits du Jour (Sep 11)

Sep 12, 2013
<1 min read

My jumbled tweets for September 11, 2013

Read more →

Cardiosport Rocks!

Jul 8, 2013
1 min read

I bought my Cardiosport GT3 Heart Rate Monitor Watch back in 2008...

Read more →